ANU HALONEN

p. 044 2810038

anu.halonen@pirtepi.fi

Puheterapiaa voidaan pitää oppimisprosessina, jonka päämääränä on asiakkaan toiminta-ja kommunikaatiokyvyn paraneminen. Olen kiitollinen, että saan työni kautta olla mukana näissä prosesseissa auttamassa ja tukemassa asiakasta ja hänen lähiympäristöään tavoitteiden saavuttamisessa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin Yliopistosta vuonna 2007. Ennen Pirtepin perustamista olen työskennellyt Pirkanmaalla ammatinharjoittajana, Espoossa perusterveydenhuollossa sekä HUS:ssa lastenneurologian yksikössä. Asiakaskuntaani tällä hetkellä ovat pääasiassa lapset ja nuoret, jotka saavat Kelan järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta. Olen lisäkouluttautunut vuosien varrella erityisesti autismin kirjon henkilöiden kuntoutukseen, puheen motoriseen kuntoutukseen, änkytyksen ja selektiivisen mutismin hoitoon sekä puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien käyttöön. Jatkuva kouluttautuminen alallamme on tärkeää, jotta voisimme tarjota parasta mahdollista tietotaitoa asiakkaamme kuntoutumisen mahdollistumiseksi.

Koira-avusteinen puheterapiakuntoutus toimii joidenkin asiakkaiden kohdalla erinomaisesti (esim. sosiaalisen kanssakäymisen helpottumisessa, vuorovaikutuksen luomisessa tai esim. puheharjoitteluun vaadittavan motivaation parantamisessa). Olen suorittanut pitkän koulutuksen (v. 2015-2017) Alli-koiran kanssa Kasvatus-ja kuntoutuskoirakoksi. Alli- koira työskentelee asiakkaiden luona muutaman kerran kuukaudessa.

Katso lisää www. kasvatus-kuntoutuskoirat.fi