ANU HALONEN

p. 044 2810038

anu.halonen@pirtepi.fi

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Ennen Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n perustamista olen työskennellyt puheterapeuttina Espoon kaupungilla perusterveydenhuollossa, HUS:ssa lastenneurologian yksikössä erityissairaanhoidossa sekä yksityisenä ammatinharjoittajana. Asiakaskuntaani tällä hetkellä ovat pääasiassa lapset ja nuoret, jotka saavat Kelan tai kuntien järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta. Olen lisäkouluttautunut vuosien varrella erityisesti selektiivisen mutismin kuntoutukseen, lukikuntoutukseen, autismin kirjon henkilöiden kuntoutukseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien käyttöön.

Koira-avusteinen puheterapiakuntoutus toimii joidenkin asiakkaiden kohdalla erinomaisesti terapiaprosessia edistävänä tekijänä- esim. vuorovaikutussuhteen luomisessa, sosiaalisen kanssakäymisen helpottumisessa, motivaation edistämisessä tai ylipäätään terapiaan tulemisessa. Olen kouluttautunut v. 2015-2017 Alli-koiran kanssa Kasvatus- ja kuntoutuskoirakoksi.

Katso lisää www. kasvatus-kuntoutuskoirat.fi