HANNA VÄYRYNEN

p. 045 8870044

hanna.vayrynen@pirtepi.fi 

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2001. Ennen Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n perustamista olen työskennellyt yksityisenä ammatinharjoittajana Pirkanmaalla, kuntoutustarpeen arvioinnin tehtävissä yliopistosairaalassa, terveyskeskuspuheterapeuttina sekä kuntoutuskeskuksessa kuntoutustarvetta arvioivana sekä kuntouttavana puheterapeuttina. Asiakaskuntaani ovat lapset ja nuoret, joille on myönnetty Kelan tai kunnan lääkinnällistä kuntoutusta. 

Ammatillinen osaamiseni taustalla on aktiivinen kouluttautuminen laaja-alaisesti. Olen kouluttautunut mm. autismikirjon, sosiaalisen taitojen, vuorovaikutuksen- ja kommunikaation sekä oraalialueen toiminnan kuntouttamiseen. Vuosina 2005-2006 osallistuin Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVA-osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla-hankkeeseen. Olen suorittanut myös puheterapeuteille suunnatun voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutuskokonaisuuden.