HANNA VÄYRYNEN

p. 045 8870044

hanna.vayrynen@pirtepi.fi 

Asiakkaan aito kohtaaminen ja ilon sekä onnistumisen kautta oppiminen ovat työskentelyni perusta. Perheen ja yhteisön kanssa työskenteleminen on puheterapian ydintä. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2001. Urani aikana olen työskennellyt kuntoutustarpeen arvioinnin tehtävissä yliopistosairaalassa, terveyskeskuspuheterapeuttina sekä kuntoutuskeskuksessa kuntoutustarvetta arvioivana sekä kuntouttavana puheterapeuttina. Viimeisimmät 13 vuotta olen toiminut yrittäjänä Pirkanmaalla. Toimin Kelan palveluntuottajana ja asiakaskuntaani ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret.

Ammatillinen osaamiseni taustalla on aktiivinen kouluttautuminen laaja-alaisesti. Olen kouluttautunut autismikirjon, sosiaalisen taitojen, vuorovaikutuksen - ja kommunikaation kuntouttamiseen mm. tunnetuimpien menetelmien käyttökoulutuksin (PECS-menetelmä, PRT-menetelmä, ABA-koulutukset), oraalialueen toiminnan kuntouttamiseen (OPT 1 ja 2 koulutukset, Apraxia koulutukset, Myofunktionaalisen terapian koulutus, suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus koulutus sekä lasten syömisen vaikeuksien arviointi- ja kuntoutus koulutuksia). Vuosina 2005-2006 olen osallistunut vaikeimmin kehitysvammaisten kassa tehtyyn laajempaan Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVA-osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hankkeeseen. Vuoden 2019 aikana olen suorittanut puheterapeuteille suunnatun Voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutuskokonaisuuden.