Puheterapiapalvelu Päivi Honkakorpi

p. 045 2166466

paivi.honkakorpi@pirtepi.fi

Päivi toimii alihankkijana Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssä.

Mikä erottaa meidät ihmiset muista elävistä olennoista? Mitä me pystymme tekemään, mitä muut elolliset eivät pysty?

Meillä on tehokas tapa välittää ajatuksiamme eteenpäin: kommunikaatio! Me voimme jakaa asioita toisten kanssa ja kukin omalla persoonallisella tavallamme ilmaista itseämme muille. Mutta ilman tätä kommunikaatiota meillä ei ole siltaa toisten luo ja eristäydymme muista ja maailmasta.

Tämä silta muihin voi olla alun perin vaikea rakentaa tai sitten jo olemassa ollut silta voi sairauden tai onnettomuuden vuoksi katketa. Silloin me puheterapeutit astumme kuvaan. Me yritämme yhdessä asiakkaan ja tämän lähipiirin kanssa rakentaa tuota siltaa. Kun yksikin ajatus saadaan kuilun yli, olemme jo lähempänä toisiamme.

Ja kaikki nuo hetket ovat niitä, jotka tekevät työstäni merkityksellisen.

Valmistuin puheterapeutiksi Tampereen yliopistosta alkuvuodesta 2016. Aloitin työurani Taysissa aikuisneurologisen kuntoutuksen ja arvioinnin parissa, kunnes siirryin yksityiseksi ammatinharjoittajaksi 2017 ja sitä kautta toimimaan aikuisten lisäksi myös lasten puheen ja kielen pulmien parissa. Vuoden 2021 alusta aloitin yhteistyön Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n kanssa.

Toimin sekä lasten että aikuisten puheterapeuttina ja toimialueenani on Tampere ja ympäristökunnat. Pääosin toteutan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, mutta asiakkaita ohjautuu minulle myös esimerkiksi kuntien ja vakuutusyhtiöiden kustantamana. Yleensä puheterapia on järkevintä toteuttaa lähikuntoutuksena asiakkaan lähiympäristössä tai vastaanotolla, mutta tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan toteutan puheterapiaa myös etäkuntoutuksena.

Minulla on erityinen kiinnostus aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutukseen ja vahvinta osaamisaluettani ovatkin aivoverenkiertohäiriöiden jälkeiset pulmat (afasia, apraksia, dysartria). Lasten kohdalla mielenkiintoni kohteita ovat lasten puheen motorisen tuoton pulmat (dyspraksia), viivästynyt puheen ja kielen kehitys sekä kehityksellinen kielihäiriö. Toimin kuitenkin laajasti erilaisten kielellisten ongelmien parissa. Pyrin myös jatkuvasti laajentamaan osaamistani erityyppisillä koulutuksilla (OPT1, tukiviittomat jne). Aiempi sairaanhoitajan koulutukseni antaa minulle kykyä hahmottaa asiakkaiden tilanteita kokonaisvaltaisesti ja pyrin hyödyntämään asiakkaiden vahvuuksia mahdollisimman monipuolisesti.

Ota rohkeasti yhteyttä!