Puheterapia Pauliina Koivisto


p. 050 323 4432

pauliina.koivisto@pirtepi.fi

Pauliina toimii alihankkijana Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssä.

Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat asioita, mitä me kaikki toteutamme päivittäin liki jokaisena hetkenä. Meillä kaikilla on oikeus olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja siinä ilmenevät vaikeudet heijastavat suoraan hyvinvointiimme ja osallisuuteemme yhteiskunnassa. Koen tärkeäksi, että olen itse osa sitä tiimiä, ketkä tarpeen niin vaatiessa auttavat kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään juuri yksilölle sopivalla ja riittävällä tavalla.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Valmistumisen jälkeen tein puheterapeutin työtä Lapissa kuntasektorilla, jossa työ painottui arviointiin sekä kuntoutukseen. Sittemmin olen työskennellyt Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssä syksystä 2019 saakka ja toteuttanut pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Tähänastiset kokemukseni ovat viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen sekä kielihäiriöiden kuntoutuksesta, puheen motoristen vaikeuksien kuntoutuksesta ja äännevirheistä sekä AAC-keinojen käytöstä. Pienissä määrin olen tehnyt myös aikuispuolen arviointia sekä kuntoutusta. Työskentelyalueenani on pääosin Tampereen koillinen ja kaakon alue sekä Kangasala.