Puheterapia Puhepeippo

p. 045 269 0923

riikka.hyhko@puhepeippo.fi

Riikka toimii alihankkijana Pirkanmaan Terapiapiste Oy:ssä.

Mahdollisuus ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa on jokaisen oikeus. Puheterapeuttina on ainutlaatuista saada olla mukana vahvistamassa näitä taitoja sekä avata uusia ovia kielen ja kommunikoinnin maailmaan yhdessä asiakkaan lähiympäristön kanssa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2016. Työkokemusta minulle on karttunut valmistumiseni jälkeen yksityiseltä sektorilta, jossa olen tehnyt kunnille puheterapia-arvioita ja puheterapiakuntoutusta sekä toteuttanut Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Vuonna 2020 aloitin toimintani ammatinharjoittajana Puheterapia Puhepeipossa tuottaen puheterapiapalveluita Pirkanmaan Terapiapiste Oy:lle. Pääasiallisesti olen työskennellyt lasten parissa. Runsaimmin minulle on kertynyt kokemusta kehityksellisen kielihäiriön sekä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Omaa osaamistani olen syventänyt mm. voimauttavan vuorovaikutuksen, tukiviittomien ja muiden AAC-menetelmien, puhemotoriikan (OPT 1) sekä puheen ymmärtämisen kuntoutuksen osalta.