PUHETERAPIA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapeuttina voi toimia vain Valviran laillistama, yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri. 

Puheterapiaa järjestää perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä Kela. Lapsi saa Kelan korotettua vammaistukea mikäli hänen on todettu olevan kielellisesti vaikeavammainen. Korotetun tuen saaminen edellyttää suuria vaikeuksia arjen kommunikointitilanteissa sekä puhetta tukevien tai korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä. Lasta hoitava taho eli erikoissairaanhoidon yksikkö tai terveyskeskus laatii kuntoutussuunnitelman, jonka toteuttamiseksi Kela tekee sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Tällöin Kela maksaa kuntoutujan etuudet.