Pirkanmaan Terapiapiste Oy

PUHETERAPEUTIT


Anu Halonen

Olen Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n toinen perustaja. 

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2007.

Minulla on eniten työkokemusta lapsista ja nuorista, joilla on autismikirjon häiriöitä, puheen- ja kielen kehityksen vaikeuksia tai lukihäiriöitä. 

Erityisosaamista minulla on selektiivisestä mutismista eli tilannekohtaisen puhumisen vaikeudesta.

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaalla.

p. 044 2810038

anu.halonen@pirtepi.fi

 

Hanna Väyrynen

Olen Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n toinen perustaja.

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2001.

Minulla on laajasti työkokemusta puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käytöstä kommunikoinnin tukena. Asiakaskuntaani ovat lapset ja nuoret, joilla on kehitysvamma, autismikirjon häiriöitä, kielen kehityksen vaikeuksia tai selektiivistä mutismia eli tilannekohtaisen puhumisen vaikeutta.

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaalla.

p. 045 8870044

hanna.vayrynen@pirtepi.fi


Pauliina Koivisto

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2017.

Asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista, joilla mm. kielihäiriö, kehitysvamma tai puhemotoriikan ongelmia.

Toteutan kuntoutusta Tampereen koillispuolella ja Kangasalla.

p. 050 3234432

pauliina.koivisto@pirtepi.fi


Riikka Hyhkö

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016.

Asiakaskuntani koostuu alle kouluikäisistä ja kouluikäisistä lapsista. Heidän parissaan työskennellessäni minulle on karttunut kokemusta erityisesti puheen tuoton ja ymmärtämisen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin sekä äänteellisten taitojen kuntoutuksesta. Työhöni oleellisena osana kuuluvat myös AAC-keinojen käyttö sekä yhteistyö lähiympäristön kanssa. 

Toteutan kuntoutusta Nokialla, Pirkkalassa, Lempäälässä ja  Tampereella.

p. 045 269 0923

riikka.hyhko@puhepeippo.fi 

Päivi Honkakorpi

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016.

Aiemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja.

Minulla on eniten kokemusta aikuisneurologisista asiakkaista, joilla on afasia, apraksia tai dysartria. Kuntoutan myös lapsia, joilla on viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys, kielenkehityksen erityisvaikeus tai dyspraksia.

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaalla sekä yhtenä päivänä viikossa Kanta-Hämeessä Forssan seudulla. 

p. 045 2166466

paivi.honkakorpi@gmail.com

Elina Mehtälä

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016. 

Minulla on eniten työkokemusta lasten ja nuorten parissa, joilla epäselvä puhe, kehityksellinen kielihäiriö tai kehitysvamma.  AAC-keinojen ja kommunikointilaitteiden käyttö kuntoutuksessa on  minulle tuttua. 

Toteutan kuntoutusta Tampereella, Kangasalla ja Pälkäneellä. 

p. 040 9121936

elina.mehtala@pirtepi.fi

Elina Rinta-Homi 

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2012.

Minulla on eniten kokemusta äänteellisten, puhemotoristen ja kielellisten vaikeuksien sekä vuorovaikutuksen pulmien kuntoutuksesta. Lisäksi olen tehnyt arviointia. Käytän työssäni myös puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. 

 Toteutan kuntoutusta Lempäälässä ja Pirkkalassa. 

p. 044 5670142

elina.rintahomi@gmail.com

Johanna Suopelto

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2006.

 Olen toiminut puheterapeuttina aikuisneurologisten sekä lapsiasiakkaiden parissa. Nykyään asiakaskuntani muodostuu suurelta osin lapsista, Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Työvuosien aikana minulle on kertynyt eniten kokemusta puheen tuoton kuntouttamisesta sekä kehitysvammaisten lasten kanssa tehdystä työstä. Osaamistani olen syventänyt koulutusten kautta, erityisesti oraalimotoriikan osalta. 

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaan alueella. 

p. 050 3697366 

johanna.suopelto@icloud.com


Sinikka Jauhiainen

 

äitiysvapaalla

p. 044 2005456

sinikka.jauhiainen@pirtepi.fi