Pirkanmaan Terapiapiste Oy

PUHETERAPEUTIT


Anu Halonen

Olen Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n toinen perustaja. 

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2007.

Minulla on eniten työkokemusta lapsista ja nuorista, joilla on autismikirjon häiriöitä, puheen- ja kielen kehityksen vaikeuksia tai lukihäiriöitä. 

Erityisosaamista minulla on selektiivisestä mutismista eli tilannekohtaisen puhumisen vaikeudesta.

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaalla.

p. 044 2810038

anu.halonen@pirtepi.fi

 

Hanna Väyrynen

Olen Pirkanmaan Terapiapiste Oy:n toinen perustaja.

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2001.

Minulla on laajasti työkokemusta puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käytöstä kommunikoinnin tukena. Asiakaskuntaani ovat lapset ja nuoret, joilla on kehitysvamma, autismikirjon häiriöitä, epäselvä puhe, kehityksellinen kielihäiriö tai selektiivistä mutismia eli tilannekohtaisen puhumisen vaikeutta.

Toteutan kuntoutusta eteläisellä Pirkanmaalla.

p. 045 8870044

hanna.vayrynen@pirtepi.fi


Pauliina Koivisto

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2017.

Asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista, joilla mm. kielihäiriö, kehitysvamma tai puhemotoriikan ongelmia.

Toteutan kuntoutusta Tampereen koillispuolella ja Kangasalla.

p. 050 3234432

pauliina.koivisto@pirtepi.fi


Riikka Hyhkö

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016.

Asiakaskuntani koostuu alle kouluikäisistä ja kouluikäisistä lapsista. Heidän parissaan työskennellessäni minulle on karttunut kokemusta erityisesti puheen tuoton ja ymmärtämisen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin sekä äänteellisten taitojen kuntoutuksesta. Työhöni oleellisena osana kuuluvat myös AAC-keinojen käyttö sekä yhteistyö lähiympäristön kanssa. 

Toteutan kuntoutusta Nokialla, Pirkkalassa, Lempäälässä ja  Tampereella.

p. 045 269 0923

riikka.hyhko@puhepeippo.fi 

Päivi Honkakorpi

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016.

Aiemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja.

Minulla on eniten kokemusta aikuisneurologisista asiakkaista, joilla on afasia, apraksia tai dysartria. Kuntoutan myös lapsia, joilla on viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys, kielenkehityksen erityisvaikeus tai dyspraksia.

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaalla sekä yhtenä päivänä viikossa Kanta-Hämeessä Forssan seudulla. 

p. 045 2166466

paivi.honkakorpi@gmail.com

Elina Mehtälä

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016. 

Minulla on eniten työkokemusta lasten ja nuorten parissa, joilla epäselvä puhe, kehityksellinen kielihäiriö tai kehitysvamma.  AAC-keinojen ja kommunikointilaitteiden käyttö kuntoutuksessa on  minulle tuttua. 

Toteutan kuntoutusta Tampereella, Kangasalla ja Pälkäneellä. 

p. 040 9121936

elina.mehtala@pirtepi.fi

Elina Rinta-Homi 

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2012.

Minulla on eniten kokemusta äänteellisten, puhemotoristen ja kielellisten vaikeuksien sekä vuorovaikutuksen pulmien kuntoutuksesta. Lisäksi olen tehnyt arviointia. Käytän työssäni myös puhetta tukevia ja korvaavia keinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. 

 Toteutan kuntoutusta Lempäälässä ja Pirkkalassa. 

p. 044 5670142

elina.rintahomi@gmail.com

Johanna Suopelto

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2006.

 Olen toiminut puheterapeuttina aikuisneurologisten sekä lapsiasiakkaiden parissa. Nykyään asiakaskuntani muodostuu suurelta osin lapsista, Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Työvuosien aikana minulle on kertynyt eniten kokemusta puheen tuoton kuntouttamisesta sekä kehitysvammaisten lasten kanssa tehdystä työstä. Osaamistani olen syventänyt koulutusten kautta, erityisesti oraalimotoriikan osalta. 

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaan alueella. 

p. 050 3697366 

johanna.suopelto@icloud.com


Sinikka Jauhiainen

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2020.

Asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista, joilla on puheen ja kielenkehityksen vaikeuksia, puhemotoriikan ongelmia tai selektiivistä mutismia eli tilannekohtaisen puhumisen vaikeutta. 

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaalla. 

p. 044 2005456 

sinikka.jauhiainen@pirtepi.fi
Heidi Jokinen

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016. 

Minulla on eniten kokemusta aikuisneurologisista asiakkaista, joilla on afasia, dysartria tai apraksia. Kuntoutan myös lapsia ja nuoria, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai epäselvä puhe. Olennainen osa työtäni on myös AAC-keinojen sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttö ja ohjaaminen asiakkaalle ja lähiympäristöön.

Toteutan kuntoutusta Tampereella ja Nokialla.

p. 044 986 9186

heidi.jokinen@pirtepi.fi

 
Anna-Katri Suomalainen

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2021.

Asiakaskuntani koostuu eri-ikäisistä lapsista ja olen kiinnostunut erityisesti kielellisten vaikeuksien, epäselvän puheen ja puhemotoristen häiriöiden sekä vuorovaikutuksen haasteiden kuntoutuksesta. Aikaisempaa kokemusta minulla on perusterveydenhuollosta, jossa pääsin työskentelemään monipuolisesti erilaisten
lasten kanssa osana moniammatillista yhteisöä.

Toteutan kuntoutusta Pirkanmaalla.

p. 044 2486867

anna.suomalainen@pirtepi.fi


Ella Vakkila

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2020. 

Minulla on eniten kokemusta puhemotoristen, kielellisten vaikeuksien sekä vuorovaikutuksen sekä kommunikoinnin pulmien kuntoutuksesta. AAC-keinojen sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttö on minulle tuttua. Lisäksi olen tehnyt arviointia. 

Toteutan kuntoutusta Tampereella, Kangasalla, Ylöjärvellä, Sastamalassa ja Parkanossa. 

p. 044 7567181

ella.vakkila@pirtepi.fi

Anna Hokkanen

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2014.

Asiakaskuntani koostuu lapsista ja nuorista. Eniten minulla on kokemusta kehityksellisestä kielihäiriöstä, epäselvän puheen kuntouttamisesta, vuorovaikutuksen pulmista sekä kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. Käytän työssäni puhetta tukevia menetelmiä kuten kuvia ja tukiviittomia. 

Toteutan kuntoutusta Länsi-Tampereella ja Nokialla. 

p. 045 2036606

anna.hokkanen@pirtepi.fi