PUHETERAPIA

Puheterapialla edistetään ja ylläpidetään asiakkaan arjen toiminta- ja kommunikaatiokykyä. Kuntoutus toteutuu yhteistyössä asiakkaan lähi-ihmisten kanssa. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota järjestää perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä yksityiset terveydenhuollon toimijat.

Pirkanmaan Terapiapisteelle voi tulla puheterapiakuntoutukseen Kelan tai Pirhan maksusitoumuksella sekä vakuutusyhtiön maksamana tai omakustanteisesti.

Puheterapia toteutetaan yksilöllisesti laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelma tehdään perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidon yksikössä.

Puheterapeuttina voi toimia vain Valviran laillistama filosofian maisteri.